Håll dig uppdaterad!

En bra höst!

Alfa Solvind i Skåne har haft en mycket bra höst med olika typer av installationer; flerbostadshus, gårdar och villor. Med 5 anställda är vår årsomsättning nu uppe i 10 miljoner kronor!

4 av 5 installationer har brister

Försäkringsbolagen som inspekterar solcellsinstallationer konstaterar tyvärr att alltför många installationer har stora brister. Det kan vara otäta takgenomföringar, kablar som ej är skyddade mot gnagare eller något annat som ger en dålig installation. Vår rekommendation är att använda en installatör som är certifierad och som finns registrerad hos elsäkerhetsverket. Sedan är det ju viktigt att installatören har flera bra referenser. https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2018/mars/forsakringsbolag-varnar-4-av-5-solcellsinstallationer-har-brister/

Alfa Solvind växer!

Allt fler vill ha solceller och Alfa Solvind växer! Se här vårt nytillskott Jonas Larsen som monterar paneler på ett tak i Veberöd.

Olika installationer i höst

Hösten har inneburit många olika slags installationer i höst, bland annat 3 tak för Wästbyggs lägenhetsbygge i Lund.

Sommarpaus

Nu tar vi semester i tre veckor och är tillbaka 30/7. Trevlig sommar!