Tockafarmaren Ungtupp AB utökar befintlig anläggning!

Vi prioriterar nöjda kunder! Detta medför att vi har återkommande kunder som väljer att bygga ut sina befintliga solcellsanläggningar.

Tockafarmarens Ungtupp AB har valt att utöka med en markanläggning som kommer producera ca 29 000 kWh/år.