Vi erbjuder kompletta solcellssystem inkl. montage och inkoppling på elnätet

Solceller

Kvalitet är viktigt för oss och vi köper in de mest uppdaterade produkterna från noga utvalda europeiska grossister som har en palett av olika märken. Vi erbjuder bland andra REC, Jinko, Luxor, Trina med flera. Vi använder växelriktare från Fronius (Österrike), SMA (Tyskland), Ferroamp (Sverige) med flera. 

Vi erbjuder system som möter alla era behov, om det så gäller på tak, markinstallationer eller integrerade system i taket.

Maximera effekten

Har du ett skuggparti på en del av ditt tak rekomenderar vi optimerare för att maximera effekten. Optimerarna är kopplad till varje enskild panel för att oberoende kunna producera el.

Laddboxar

Det ska vara säkert och effektivt att kunna ladda ditt elfordon! Vi erbjuder laddboxen från Garo som gör det möjligt att ladda din bil i anslutning till bostaden. Boxarna erbjuder funktioner som gör laddningen enkel och säker. Alla boxar är förberedda för lastbalansering för att säkerställa att säkringar inte överbelastas.

Fronius Ohmpilot

Är du ute efter att maximera din självkonsumtion? Med Fronius Ohmpilot är det möjligt att även utnyttja överskottselen till att värma vatten i hushållet. Det används primärt till att värma vatten till varmvattenberedaren, men kan också användas till exempelvis infraröd uppvärmning och handduksradiatorer.  

Stabilt montage

Panelerna monteras fast på aluminiumskenor som är säkert integrerade i taket. Utifrån taktyp väljs de mest optimala takfästen. Montagematerialet vi använder oss av är Schletter och Altec från Tyskland.

Vi utför även montage på marken. Detta montagesystem vi använder oss av är Treesystem från Italien.

Exempel på några solcellsystem i olika storlekar.

Vi anpassar storleken efter dina önskemål, inga begränsningar för större system.

Effekt:
Produktion per år *:
Paneler (st):
Takyta (m²):

2 kW
ca 2.000 kWh
9
15

Effekt:
Produktion per år *:
Paneler (st):
Takyta (m²):

10 kW
ca 10.000 kWh
40
70

Effekt:
Produktion per år *:
Paneler (st):
Takyta (m²):

30 kW
ca 30.000 kWh
120
200

* Årsproduktionen varierar beroende på förutsättningar såsom takets riktning och lutning, eventuell skugga samt var i Sverige du bor.

Investeringsbidrag

Privatpersoner får ROT-avdrag som gäller solceller på bostadshus. Då får man 15% avdrag direkt på vår faktura på totalbeloppet förutom resekostnad. Även för batterier och laddboxar får privatpersoner bidrag i form av denna gröna ROT. Då gäller så mycket som 50%, dock max 50 tusen kronor per person och år.

För mer information om bidraget kontakta oss eller gå in på solelportalen.se

Bygglov

Inom detaljplanerat område behövs inte längre bygglov för takmontage av solpaneler. Undantag finns för byggnader av kulturellt värde. De flesta kommuner ser takmontage av solpaneler likvärdigt med byte av takmaterial. 

Dock bör man kontakta kommunen för att kontrollera att en solcellsinstallation är förenlig med kommunens detaljplan.