Vi erbjuder kompletta solcellssystem inkl. montage och inkoppling på elnätet

Solpaneler

När solen strålar mot solcellerna skapas en likström som strömmar vidare till en växelriktare och blir till växelström. Den producerade elen används sedan av fastigheten eller säljs till ditt elhandelsbolag.

Kvalitet är viktigt för oss och vi köper in de mest uppdaterade produkterna från noga utvalda europeiska grossister som har en palett av olika märken. Vi erbjuder bland andra REC, Jinko, Luxor, Trina med flera. Vi använder växelriktare från Fronius (Österrike), Kostal (Tyskland), Ferroamp (Sverige) med flera. 

 

Smart styrning

För att göra din anläggning ännu smartare med övervakning och funktion kan smartmätare användas. Smartmätaren gör det möjligt för dig att se var din elproduktion tar vägen, hur stor del av din produktion som går till fastigheten och ut på nätet. Smartmätare kan även användas för dynamisk exportkontroll vilket är till stor fördel om du har mycket förbrukning på fastigheten.

Batterilösningar

Batterier blir allt vanligare och har många olika användningsområden och fördelar! Med hjälp av solen och solcellerna skapas egenproducerad energi på dagen. Sedan under kväll och natt kommer batteriet till användning vilket förlänger användandet av din egen producerade energi.

Utöver att använda batterier för eget bruk när solen gått ner finns det fler fördelar. Du kan bland annat kapa effekttoppar, elprisarbitrage, ö-drift vid strömavbrott samt stödtjänster. 

Stabilt montage

Din solcellsanläggning skall vara på plats i många år vilket gör att valet av leverantör för montagesystem är viktigt. Vi gör solcellsanläggningar både på tak och mark. För takanläggningar använder vi oss främst av Schletter från Tyskland där de mest optimala takfästen väljs utifrån taktyp. Vid montage på mark använder vi oss av Treesystem från Italien.

Vi anpassar storleken efter dina önskemål och förutsättningar

Exempel på storlekar

Effekt:
Produktion per år *:
Paneler:
Takyta:

10 kWp
ca 10.000 kWh
23 st
45 m²

Effekt:
Produktion per år *:
Paneler (st):
Takyta (m²):

30 kWp
ca 30.000 kWh
68 st
137 m²

Effekt:
Produktion per år *:
Paneler (st):
Takyta (m²):

60 kWp
ca 60.000 kWh
138 st
270 m²

200 kWp
ca 200.000 kWh
459 st
895 m²

* Årsproduktionen varierar beroende på förutsättningar såsom takets riktning och lutning, eventuell skugga samt var i Sverige du bor.

Grönt teknik avdrag

Privatpersoner får avdrag så kallat grönt teknik som gäller solceller på bostadshus. Då får man 20% avdrag direkt på vår faktura på totalbeloppet förutom resekostnad. Även för batterier och laddboxar får privatpersoner bidrag i form av detta gröna avdrag. Då gäller så mycket som 50%.

Grön teknik gäller max 50 tusen kronor per person och år.

För mer information om bidraget kontakta oss eller gå in på solelportalen.se

Bygglov

Inom detaljplanerat område behövs inte längre bygglov för takmontage av solpaneler. Undantag finns för byggnader av kulturellt värde. De flesta kommuner ser takmontage av solpaneler likvärdigt med byte av takmaterial. 

Dock bör man kontakta kommunen för att kontrollera att en solcellsinstallation är förenlig med kommunens detaljplan.

För markinstallation är en rekommendation att kontakta länsstyrelsen för eventuella tillstånd.