Energimyndigheten har nyligen beslutat att utöka solcellsbidraget i år med 45 miljoner kronor, pengar som egentligen skulle användas nästa år. Det stora intresset för investeringsbidraget på 35% har fått myndigheten att agera. Detta välkomnar vi förstås. Fler får bidrag snabbare och chansen ökar att den totala budgeten på 210 miljoner kronor för 2013-2016 kommer utökas. Mer solceller i Skåne med andra ord.