Solcellsinstallationerna i Sverige tar rejäl fart. Diagrammet visar en fördubbling av installationer 2013 jämfört med 2012.

Installerad solcellskapacitet 2013

En anledningen till denna ökning är att priserna på solcellerna har minskat, vilket visas i det andra diagrammet.

Prisutvecklingen solsystem 2013