Solceller i Lund – Alfa Solvind i Skåne

Alfa Solvind i Skåne kan hjälpa dig att projektera och installera solceller i Lund. Med hjälp av oss kommer du på ett enkelt och smidigt sätt kunna producera egen, miljövänlig el från solceller. Till ett mycket fördelaktigt pris!

Att producera egen el med moderna solceller och ansluta dem till elnätet kan låta som ett komplicerat projekt – men det är i själva verket en enkel teknik som inte kräver särskilt mycket underhåll och service. Genom att installera solceller i ditt hus i Skåne sänker du elkostnader och kommer att påverkas mindre av variationer i elpriserna.


Solceller Lund – så fungerar det

När solens varma strålar träffar solcellen uppstår en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av solcellen. En ledning som har kopplats mellan fram- baksidan gör att det bildas ström i form av likström. För att den el ska kunna användas i ditt hus så behövs en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Klara sommardagar produceras mest solenergi. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Våra solceller i Lund omvandlar cirka 20 procent av den inkomna solenergin till elektricitet. Solceller kräver mycket lite underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan skapa krångel. Panelerna behöver inte rengöras eftersom dess verkningsgrad endast i mycket liten grad påverkas av smuts.

Tar vara på överskottsenergin

Vad händer med den överskottsel som genereras av solcellerna? Så länge solen skiner på panelerna får du energi, men när solen slutar lysa så slutar produktionen av el. Panelerna kan inte spara på el som inte används direkt, men det går att komplettera med batterier som gör det möjligt att ha energi även när solen gått ned. Det går också att sälja överskottselen till ett elbolag. 

Fungerar på de flesta byggnader

Solceller går att använda i ett flertal olika sammanhang. Bostadshus, villor, företagslokaler, offentliga byggnader – att installera solceller kan ge miljövänlig och ekonomisk el till de flesta byggnader. Men den vanligaste varianten idag är att ha panelen på taket som en kompletterande energikälla.