Lovande besked har nu kommit från regeringen och energiminister Anna-Karin Hatt som i sin budget lägger in en skatterabatt till ägare av småskalig sol-och vindkraft. Läs budgetförslaget i Ny Teknik här:   http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3761119.ece