Vår energiminister Anna-Karin Hatt fick bakläxa av EU angående propositionen för skattereduktion för solceller. Nu säger hon att mindre justeringar skall göras i reformen, som beräknas starta senast 1 januari 2015. Se hennes kommentarer  här .