Från och med 1 januari 2021 får du ROT avdrag för solceller, 15 % av totala kostnaden. Det var tidigare 9%. Avdraget som gäller privatpersoner och deras bostäder görs direkt på vår faktura till er. Läs mer i Solelportalen.