Regeringen satsar 1,4 miljarder kr fram till år 2019 på investeringsstöd för solceller!