Håll dig uppdaterad!

Referens Åkestorp

Åkestorp i Torna Hällestad producerar nu sin egen el, 18 paneler 4,5kW. Här finns också en separat produktionsmätare för tilldelning av elcertifikat.  

Referensinstallation

Nu bygger vi vår referensinstallation för solceller. Och självklart gör vi det på VDs egen gård på Åkestorpvägen 51, Torna Hällestad. 4,5kW solel produceras av 18 stycken solpaneler.

Mila mässan

Besök oss på Mila mässan 7-9 februari i Malmö där vi har en monter. Vi pratar solceller och vindkraft för gårdar och andra byggnader. Välkomna till monter G26

Investeringsbidrag

Du kan nu ansöka om investeringsbidrag på 35% av den totala kostnaden för din solcellsanläggning. För att stimulera produktionen av miljövänlig solel har regeringen budgeterat 210 miljoner kronor för dessa investeringar under åren 2013-2016.