Nu har Energimyndigheten tillsammans med Svensk Vindkraftförening låtit uppdatera listan över de småskaliga vindkraftverk som säljs i Sverige och Gaia-Wind 133 är nu med på listan. Det framgår tydligt att Gaia-verket har fördel av de certifieringar som är gjorda vad gäller mätningar av både energi och ljudnivå.

Här är länken: Marknadsöversikt