Vi på Alfa Solvind levererar bara tjänster och produkter som är av god kvalitet. Det är ett kännetecken för oss. Våra produkter skall sitta uppe i 25-30 år och kräver därför en gedigen montering med fästanordningar i hållbart material och fastsatta på rätt sätt. Vi tummar inte på kvaliteten i dessa arbetsmoment. Kabelgenomföringar görs täta och solpanelerna  monteras rakt, även om taket sviktar. Kunden skall alltid vara nöjd.