92 REC paneler med sammanlagd effekt på 23kW installerades på Hans-Olov Nilssons logtak i Frillestad, Påarp (Helsingborg) sommaren 2013. De producerade de första 12 månaderna drygt 25.000kWh. Åk gärna dit och titta.