Vi heter nu Alfa Solvind i Skåne, lite mer beskrivande än Tildratech.