Det blev ett bra år!

År 2021 har varit ett bra år för Alfa Solvind, trots pandemin. Vi har levererat solelsanläggningar till villor, gårdar och företag som aldrig förr. Det höga elpriset och därmed en ännu bättre kalkyl på investeringen gör att fler vill ha sin egen elproduktion.