Försäkringsbolagen som inspekterar solcellsinstallationer konstaterar tyvärr att alltför många installationer har stora brister. Det kan vara otäta takgenomföringar, kablar som ej är skyddade mot gnagare eller något annat som ger en dålig installation.

Vår rekommendation är att använda en installatör som är certifierad och som finns registrerad hos elsäkerhetsverket. Sedan är det ju viktigt att installatören har flera bra referenser.

https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2018/mars/forsakringsbolag-varnar-4-av-5-solcellsinstallationer-har-brister/