Produkter

Vi erbjuder kompletta solcellsystem inklusive montage och inkoppling på elnätet

Ett system består av följande komponenter: Solcellspaneler, växelriktare, montagemateriel, kablar och kontakter

Vi köper in kvalitetsprodukter från noga utvalda europeiska grossister som har en palett av olika märken.

– Solcellspaneler (poly/monokisel och tunnfilm) :  REC (Singapore), BenQ (Taiwan), Luxor (Tyskland), SolarEdge (Israel) med flera.
– Växelriktare:  Fronius (Österrike), SMA (Tyskland) med flera.
– Paneloptimerare från SolarEdge och Tigo.
– Montagematerial: Schletter (Tyskland), Altec (Tyskland)

Här ser du exempel på några solcellsystem i olika storlekar. Vi anpassar storleken efter dina önskemål, inga begränsningar för större system.

 Effekt:  2kW  10kW  30kW
 Produktion per år *:  2.000kWh  ca 10.000kWh  ca 30.000 kWh
 Antal paneler:  9  40  120
 Takyta kvm:  15  70  200

* Årsproduktionen varierar beroende på förutsättningar såsom takets riktning och lutning, eventuell skugga samt var i Sverige du bor.

Vi tar fram en komplett offert inklusive montage och inkoppling på nätet, baserat på era förhållanden.

SE_PPIC_Fronius_Galvo_130x195_300dpi_288860_snapshotAluGrid_FotoPreviewlarge


Investeringsbidrag

Privatpersoner kan göra ROT-avdrag för köp av solceller. Man får 9% av totala kostnaden.


Bygglov

Inom detaljplanerat område behövs inte längre bygglov för takmontage av solpaneler. Undantag finns för byggnader av kulturellt värde. De flesta kommuner ser takmontage av solpaneler likvärdigt med byte av takmaterial. Dock bör man kontakta kommunen för att kontrollera att en solcellsinstallation är förenlig med kommunens detaljplan.