Kalkyl solceller

Lönsamheten i en solcellsanläggning beror mycket på hur elpriset utvecklas framöver. Om priset stiger mer så blir kalkylen ännu bättre! 

Här har vi tagit fram två exempel på kalkyler där vi räknat med ett elpris som stiger med 3% per år.

VillatakStalltak
Takyta60 kvm 136 kvm
Antal 340W paneler36 st85 st
Storlek effekt 12 kW 29 kW
Investeringsbidrag15% ROT 10%
Investeringskostnad med bidrag 136.000 kr inkl moms 215.000 kr exkl moms
Producerad el under normalår 12.000 kWh 29.000 kWh
Intäkt/sparande, år 1 13.000 kr 24.000 kr
Kostnad ränta, avskrivning, service, år 1 10.000 kr 17.000 kr
Vinst, år 1 3.000 kr 7.000 kr
Avkastning per år under 25 år, snitt 4 % 9 %
Sammanlagd vinst under 25 år 110.000 kr 492.000 kr
Kalkylerat pris år 1 * 1,10 kr/kWh 0,82 kr/kWh
Säkring av elpriset under 25 år 0,64 kr/kWh 0,42 kr/kWh
Återbetalningstid 10 år 8 år

Noteringar:

Panel: Luxor 340W monokristallin med måtten B 100cm, H 170cm
Den uppskattade elproduktionen förutsätter skuggfritt tak mot söder 20-50 grader.
Ränta: 3%
Avskrivningsperiod: 25 år. Livslängden är minst 30 år.
* Kalkylerat elpris: Villatak: 1,10 kr/kWh inkl energiskatt och moms.
* Kalkylerat elpris Stalltak: 0,82 kr/kWh inkl 50% av energiskatt och moms.
Årlig höjning av elpriset: 3 %.
Investeringskostnaden är ett cirkapris.

Scroll to Top