Kalkyl

Här visas två exempel på lönsamheten för solceller på ett villatak och på ett stalltak.

KALKYL SOLCELLER Villatak Stalltak
Takyta kvadratmeter 60 kvm 136 kvm
Antal 300 W paneler 36 styck 80 styck
Storlek effekt 11 kW 24 kW
 Investeringsbidrag 30% 30%
Investeringskostnad med bidrag 135.000 kr

inkl moms

200.000 kr

exkl moms

Producerad el under normalår 11.000 kWh 24.000 kWh
Intäkt/Sparande per år, snitt

Kostnad ränta amortering 25 år, snitt

 12.000 kr

7.000 kr

 20.000 kr

11.000 kr

Vinst per år, snitt  5.000 kr 9.000 kr
Avkastning per år under 25 år, snitt 4 % 5 %
Sammanlagd vinst under 25 år 120.000 kr 230.000 kr
Kalkylerat elpris år 1  * 1,10 kr/kWh 0,80 kr/kWh
Säkring av elpriset under 25 år 0,67 kr/kWh 0,43 kr/kWh
Återbetalningstid 11 år 10 år

 

 

Noteringar:

Panel: BenQ 300W polykristallin med måtten B 100cm, H 170cm

Den uppskattade elproduktionen förutsätter skuggfritt tak mot söder 20-50 grader.

Ränta: 3%

Avskrivningsperiod: 25 år. Livslängden är minst 30 år.

* Kalkylerat elpris: Villatak: 1,10 kr/kWh inkl energiskatt och moms.

* Kalkylerat elpris Stalltak: 0,82 kr/kWh inkl 50% av energiskatt och moms.

Årlig höjning av elpriset: 0 %. Kalkylen blir förstås bättre om elpriset kommer stiga i framtiden.

Investeringskostnaden är ett cirkapris.