Kalkyl solceller

Lönsamheten i en solcellsanläggning beror mycket på hur elpriset utvecklas framöver. Om priset stiger mer så blir kalkylen ännu bättre! Här har vi tagit fram två exempel på kalkyler där vi räknat med ett el pris som stiger med 3% per år.

Takyta

Antal 340W paneler

Storlek effekt

Investeringsbidrag

Investeringskostnad med bidrag

Producerad el under normalår

Intäkt/sparande, år 1

Kostnad ränta, avskrivning, service, år 1

Vinst, år 1

Avkastning per år under 25 år, snitt

Sammanlagd vinst under 25 år

Kalkylerat pris år 1 *

Säkring av elpriset under 25 år

Återbetalningstid

Villatak

60 kvm

36 st

12 kW

15% ROT

136.000 kr inkl moms

12.000 kWh

13.000 kr

10.000 kr

3.000 kr

4 %

110.000 kr

1,10 kr/kWh

0,64 kr/kWh

10 år

Stalltak

136 kvm

85 st

29 kW

10%

215.000 kr exkl moms

29.000 kWh

24.000 kr

17.000 kr

7.000 kr

9 %

492.000 kr

0,82 kr/kWh

0,42 kr/kWh

8 år

Noteringar:

Panel: Luxor 340W monokristallin med måtten B 100cm, H 170cm
Den uppskattade elproduktionen förutsätter skuggfritt tak mot söder 20-50 grader.
Ränta: 3%
Avskrivningsperiod: 25 år. Livslängden är minst 30 år.
* Kalkylerat elpris: Villatak: 1,10 kr/kWh inkl energiskatt och moms.
* Kalkylerat elpris Stalltak: 0,82 kr/kWh inkl 50% av energiskatt och moms.
Årlig höjning av elpriset: 3 %.
Investeringskostnaden är ett cirkapris.

Scroll to Top