LKF lägenheter i Lund

Lunds kommunala fastigheter bygger 120 lägenheter med hjälp av Wästbygg AB som valde Alfa Solvind att leverera solpaneler för 76 kW. 270 st paneler tillverkade av Luxor i Tyskland. De kommer att producera el för ca 63.000 kWh/år.