Kommunhuset i Höör

Kommunen i Höör är en miljömedveten kommun och valde därför att införskaffa en solcellsanläggning på 39kW till sitt kommunhus. Den levererades av Alfa Solvind i Skåne AB.